Evente Archive

Eventi: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT), organizuan më 28-30 shtator 2017, në dy ditët e para në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe ditën e III-të në Sallën e...

Workshope Rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”

Gjatë periudhës Maj – Korrik 2017, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural organizoi 6 workshop-e rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”. Workshop-et janë parashikuar në kontekstin e Parlamentit të parë Rural Shqiptar (PR) 2017, që përfaqëson një iniciativë advokacie, ndërtimi...

Promovimi i Parlamentit të Parë Rural Shqiptar 2017

Eventi promovues i Parlamentit të parë Rural Shqiptar u organizua më 14 prill 2017, në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky event solli bashkë akademikë, organizata të shoqërisë civile dhe anëtarë të Rrjetit, përfaqësues të Agjencive të Zhvillimit...