+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Promovimi i Parlamentit të Parë Rural Shqiptar 2017

Eventi promovues i Parlamentit të parë Rural Shqiptar u organizua më 14 prill 2017, në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky event solli bashkë akademikë, organizata të shoqërisë civile dhe anëtarë të Rrjetit, përfaqësues të Agjencive të Zhvillimit...

Trajnimi kombëtar “Advokacia dhe Lobimi, dhe Hulumtimi i politikave publike dhe analiza e instrumentave dhe politikave lokale, kombëtare dhe europiane për zhvillimin rural”

Në kuadër të projektit ALTER u organizua trajnimi kombëtar “Advokacia dhe Lobimi, dhe Hulumtimi i politikave publike dhe analiza e instrumentave dhe politikave lokale, kombëtare dhe europiane për zhvillimin rural”, më 01 – 03 Dhjetor 2016. Trajnimi u zhvillua në dy...