Këndi Informativ Archive

Shpallje per vend vakant

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural kërkon Asistent/e Projekti për projektin “Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonomi të Gjelbër – NAGE”, financuar nga Bashkimi Evropian.    Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), një rrjet i organizatave të shoqërisë civile aktive në...

Forume vendore “Rrjetëzim për zhvillimin rural me pjesëmarrje”

Forumet vendore “Rrjetëzim për zhvillimin rural me pjesëmarrje” organizohen në kuadër të projektit “Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me pjesëmarrje dhe poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale”, i cili mbështetet...

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ANRD – Shkurt 2018

Më 21 Shkurt 2018, u mbajt Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural. Axhenda e takimit përfshiu çështje të rëndësishme që lidhen me veprimtarinë dhe funksionimin e Rrjetit. Disa nga temat kryesore të diskutuara gjatë...

Programi IPARD II (2014-2020)

Nën komponentin IPA, programi IPARD II i Bashkimit Europian ofron mbështetje të konsiderueshme për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Shqipëri: Në këtë fazë fillestare, programi IPARD II përmban katër masa: Investime në aktive fizike në fermat bujqësore; Investime në...

Parlamenti i 3-të Rural Europian

Parlamenti i 3-të Rural Europian u mbajt më 18 – 21 tetor 2017 në qytetin e vogël të Venhorst, Hollandë. Më shumë se 250 pjesëmarrës ndërkombëtar – nga 40 shtete – morën pjesë në event, programi i të cilit...