Publikime Archive

Broshurë: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Nisma e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për një “Parlament Rural” si instrument për të mbështetur idenë evropiane në zhvillimin rural është jo vetëm një projekt zhvillimi ekonomik dhe social në zonat rurale të vendit, por njëherazi dhe...

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti (CLLD) Që në fillim të lançimit të tij në 1991 nga Komisioni Europian si një iniciativë Komunitare, qasja e zhvillimit lokal LEADER i ka ofruar komuniteteve rurale në BE një metodë për përfshirjen...

QASJA LEADER – udhëzues

Guidë e Komisionit Europian mbi qasjen LEADER – një dokument që prezanton qasjen LEADER, duke shpjeguar se si ajo mund të kontribuojë për zhvillimin e komuniteteve rurale. Gjithashtu ai përcakton disa informacione bazë si se qasja duhet të implementohet...

AGRICULTURAL POLICY AND EUROPEAN INTEGRATION IN SOUTHEASTERN EUROPE

SEE countries have clearly identified European integration as a political priority, defining, among other things, agricultural policy reforms and the need to modernize agriculture. The accession process entails not only enhancing competitiveness across whole agro-food chains, but more broadly,...

Empowering rural stakeholders in the Western Balkans

This report, and the events recorded in it, focus upon seven countries which are at various stages of active or potential candidature to join the European Union. Six of the countries are in the Western Balkans – Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, the...