+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Broshurë: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Nisma e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për një “Parlament Rural” si instrument për të mbështetur idenë evropiane në zhvillimin rural është jo vetëm një projekt zhvillimi ekonomik dhe social në zonat rurale të vendit, por njëherazi dhe fuqishëm ai është...

QASJA LEADER – udhëzues

Guidë e Komisionit Europian mbi qasjen LEADER – një dokument që prezanton qasjen LEADER, duke shpjeguar se si ajo mund të kontribuojë për zhvillimin e komuniteteve rurale. Gjithashtu ai përcakton disa informacione bazë si se qasja duhet të implementohet në nivel...