Infografik: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Ky infografik tenton të paraqesë rrjedhën kronologjike të aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të mbajtjes së Parlamentit të parë Rural Shqiptar, nga inicimi i idesë deri në finalizimin dhe miratimin e Deklaratës së përbashkët.

Infografik mbi historinë e Parlamentit të parë Rural Shqiptar.

 

 

Leave a Reply