Workshop Rajonal – “Drejt një axhende të re Rurale”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Agjencia e Zhvillimit Rajonal 2 (AZHR2) do të organizojnë tre Workshope rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”, përkatësisht në qarkun Tiranë, Durrës dhe Dibër. Datat e...

Promovimi i Parlamentit të Parë Rural Shqiptar 2017

Eventi promovues i Parlamentit të parë Rural Shqiptar u organizua më 14 prill 2017, në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky event solli bashkë akademikë, organizata të shoqërisë civile dhe anëtarë të Rrjetit, përfaqësues të Agjencive të Zhvillimit...

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti (CLLD) Që në fillim të lançimit të tij në 1991 nga Komisioni Europian si një iniciativë Komunitare, qasja e zhvillimit lokal LEADER i ka ofruar komuniteteve rurale në BE një metodë për përfshirjen...

Aktiviteti Çelës “Parlamenti parë Rural Shqiptar”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural lançon së shpejti Parlamentin e parë Rural Shqiptar 2017.Takimi Çelës i Parlamentit, organizuar në bashkëpunim me Universitetin Buqjësor të Tiranës, do të mbahet më 14 Prill 2017 në kampusin UBT. Aktiviteti lancues do të...

Fondacioni DORCAS Albania

Fondacioni Dorcas operon në 18 vende të botës dhe e ka qendrën në Hollandë.  Dorkasi filloi me punën e tij të bamirësisë në Shqipëri në fund të vitit 1991.  Në vitin 1992 Dorcas Albania u regjistrua si degë e...

Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës

Fondacioni për Zhvillimin e Mirditës është një Organizatë Jo-Fitimprurëse e themeluar nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë Mirditë. Ky Fondacion harton, aplikon dhe zbaton projekte në bashkëpunim me Bashkinë Mirditë dhe donatorë me synim zhvillimin e territorit të Bashkisë Mirditë....

Vizion i Gjelbër

Vizioni i Gjelbër u ngrit si grupim i shoqatave mjedisore të Vlorës për t’u angazhuar me çështje të gjera të komunitetit në 2 Mars 2015 nga REC Albania dhe u formalizua si NGO më 19 Shkurt 2016. Vizioni i...