Programi IPARD II (2014-2020)

Nën komponentin IPA, programi IPARD II i Bashkimit Europian ofron mbështetje të konsiderueshme për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Shqipëri: Në këtë fazë fillestare, programi IPARD II përmban katër masa: Investime në aktive fizike në fermat bujqësore; Investime në...

Parlamenti i 3-të Rural Europian

Parlamenti i 3-të Rural Europian u mbajt më 18 – 21 tetor 2017 në qytetin e vogël të Venhorst, Hollandë. Më shumë se 250 pjesëmarrës ndërkombëtar – nga 40 shtete – morën pjesë në event, programi i të cilit...

Eventi: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT), organizuan më 28-30 shtator 2017, në dy ditët e para në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe ditën e III-të në Sallën e...

Broshurë: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Nisma e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për një “Parlament Rural” si instrument për të mbështetur idenë evropiane në zhvillimin rural është jo vetëm një projekt zhvillimi ekonomik dhe social në zonat rurale të vendit, por njëherazi dhe...

Fotografi: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, organizuan më 28-30 shtator 2017, në ambietet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe ditën e III-të në Sallën e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Parlamentin e...