Workshope Rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”

Gjatë periudhës Maj – Korrik 2017, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural organizoi 6 workshop-e rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”. Workshop-et janë parashikuar në kontekstin e Parlamentit të parë Rural Shqiptar (PR) 2017, që përfaqëson një iniciativë advokacie, ndërtimi...

Infografik: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Ky infografik tenton të paraqesë rrjedhën kronologjike të aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të mbajtjes së Parlamentit të parë Rural Shqiptar, nga inicimi i idesë deri në finalizimin dhe miratimin e Deklaratës së përbashkët. Infografik mbi historinë e Parlamentit...

Workshop-e rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”

6 workshop-e rajonale “Drejt një axhende të re Rurale” të ndërmarra në kontekstin e Parlamentit të parë Rural Shqiptar (PR) 2017, organizuar në bashkëpunim me Agjencitë e Zhvillimit Rajonal (AZHR) 1, 2, 3&4. Workshop-et janë organizuar me qëllim konsultimin...

Drejt Parlamentit të parë Rural Shqiptar

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) kanë kënaqësinë të shpallin mbajtjen e Parlamentit të I-rë Rural Shqiptar, më 28-30 Shtator 2017, në ambientet e UBT. Parlamenti Rural Shqiptar përfaqëson një platformë advokuese, ndërtimi...

Workshop Rajonal – “Drejt një axhende të re Rurale”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Agjencia e Zhvillimit Rajonal 2 (AZHR2) kanë ndërmarrë organizimin e workshop-eve rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”, të cilat pasojnë eventin lançues të Parlamentit të parë...

Promovimi i Parlamentit të Parë Rural Shqiptar 2017

Eventi promovues i Parlamentit të parë Rural Shqiptar u organizua më 14 prill 2017, në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Ky event solli bashkë akademikë, organizata të shoqërisë civile dhe anëtarë të Rrjetit, përfaqësues të Agjencive të Zhvillimit...

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti (CLLD) Që në fillim të lançimit të tij në 1991 nga Komisioni Europian si një iniciativë Komunitare, qasja e zhvillimit lokal LEADER i ka ofruar komuniteteve rurale në BE një metodë për përfshirjen...

Aktiviteti Çelës “Parlamenti parë Rural Shqiptar”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural lançon së shpejti Parlamentin e parë Rural Shqiptar 2017.Takimi Çelës i Parlamentit, organizuar në bashkëpunim me Universitetin Buqjësor të Tiranës, do të mbahet më 14 Prill 2017 në kampusin UBT. Aktiviteti lancues do të...