+355 (04) 2400241 info@anrd.al
THIRRJE PËR GRANTE: Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin për zhvillimin e qëndrueshëm rural në Ballkanin Perëndimor

THIRRJE PËR GRANTE: Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin për zhvillimin e qëndrueshëm rural në Ballkanin Perëndimor

Rrjeti Serb për Zhvillimin Rural, në emër të konsorciumit të partnerëve: Fondacioni për Zhvillimin e Turqisë, Turqi; Rrjeti për Zhvillimin Rural i Mali të Zi; Rrjeti për Zhvillimin Rural i Maqedonisë; Rrjeti për Zhvillimin Rural i BiH – Bosnja dhe Hercegovina;...
Parlamenti i 3-të Rural Europian

Parlamenti i 3-të Rural Europian

Parlamenti i 3-të Rural Europian u mbajt më 18 – 21 tetor 2017 në qytetin e vogël të Venhorst, Hollandë. Më shumë se 250 pjesëmarrës ndërkombëtar – nga 40 shtete – morën pjesë në event, programi i të cilit përfshiu një sërë aktivitetesh, ekskursione, debate, rrjetëzim...
Forumi i Politikave Bujqësore (FPB) 2017: Zhvillimi i qëndrueshëm bujqësor dhe rural për përshpejtimin e integrimit në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Forumi i Politikave Bujqësore (FPB) 2017: Zhvillimi i qëndrueshëm bujqësor dhe rural për përshpejtimin e integrimit në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Forumi i Politikave Bujqësore 2017 u organizua nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Mal të Zi dhe SWG SEE në Podgoricë, më 11 – 12 tetor. Aktiviteti mblodhi më shumë se 130 përfaqësues të autoriteteve publike, sektorit privat dhe civil, nga rajoni Europës...

Broshurë: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Nisma e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për një “Parlament Rural” si instrument për të mbështetur idenë evropiane në zhvillimin rural është jo vetëm një projekt zhvillimi ekonomik dhe social në zonat rurale të vendit, por njëherazi dhe fuqishëm ai është...

Fotografi: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural, në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës, organizuan më 28-30 shtator 2017, në ambietet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe ditën e III-të në Sallën e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Parlamentin e parë...