Deklarata e Parlamentit të parë Rural Shqiptar 2017

Miratuar në sesionin përmbyllës të Parlamentit të Parë Rural Shqiptar, mbajtur në sallën plenare të Kuvendit të Shqipërisë më 30 Shtator 2017, Deklarata e Parlamentit të parë Rural Shqiptar përmban një set sfidash dhe rekomandimesh që adresojnë prioritetet zhvillimore...

Parlamenti i parë Rural Shqiptar: 28-30 shtator 2017

Parlamenti i Parë Rural Shqiptar përfaqëson një platformë advokuese, ndërtimi kapacitetesh dhe rrjetëzim dedikuar zhvillimit rural. Parlamenti do të mbahet më 28-30 shtator 2017, në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT), Institut, Tiranë. Eventi – një përpjekje e...

Shoqata Pro Përmet

Shoqata “Pro Përmet” është një bashkim vullnetar i personave fizikë, prodhues agroushqimorë dhe subjekte aktivë në sektorin turistik të pritjes dhe akomodimit, si dhe subjekte me aktivitet artizanal që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Bashkisë Përmet, Bashkisë...

COSPE – Bashkëpunimi për Zhvillimin e Vendeve në Emergjencë

COSPE (Bashkëpunimi për Zhvillimin e Vendeve në Emergjencë) është një shoqatë jo-fitim prurëse (Onlus) që operon në fushën e bashkëpunimit dhe solidaritetit ndërkombëtar, e njohur si Organizatë Jo-qeveritare (OJF) nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe Bashkimi Europian....

Workshope Rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”

Gjatë periudhës Maj – Korrik 2017, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural organizoi 6 workshop-e rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”. Workshop-et janë parashikuar në kontekstin e Parlamentit të parë Rural Shqiptar (PR) 2017, që përfaqëson një iniciativë advokacie, ndërtimi...

Infografik: Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Ky infografik tenton të paraqesë rrjedhën kronologjike të aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të mbajtjes së Parlamentit të parë Rural Shqiptar, nga inicimi i idesë deri në finalizimin dhe miratimin e Deklaratës së përbashkët. Infografik mbi historinë e Parlamentit...

Workshop-e rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”

6 workshop-e rajonale “Drejt një axhende të re Rurale” të ndërmarra në kontekstin e Parlamentit të parë Rural Shqiptar (PR) 2017, organizuar në bashkëpunim me Agjencitë e Zhvillimit Rajonal (AZHR) 1, 2, 3&4. Workshop-et janë organizuar me qëllim konsultimin...

Drejt Parlamentit të parë Rural Shqiptar

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) kanë kënaqësinë të shpallin mbajtjen e Parlamentit të I-rë Rural Shqiptar, më 28-30 Shtator 2017, në ambientet e UBT. Parlamenti Rural Shqiptar përfaqëson një platformë advokuese, ndërtimi...

Workshop Rajonal – “Drejt një axhende të re Rurale”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Agjencia e Zhvillimit Rajonal 2 (AZHR2) kanë ndërmarrë organizimin e workshop-eve rajonale “Drejt një axhende të re Rurale”, të cilat pasojnë eventin lançues të Parlamentit të parë...