+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Creative Business Solutions (CBS)

Qendra CBS është një organizatë jofitimprurëse e cila ka për qëllim të përmbushë këto objektiva dhe të arrijë qëllimet e mëposhtme: Kryen këshillime, trajnime si dhe asistencë teknike në dobi të organizatave, bizneseve ose individëve që kërkojnë asistencë të...

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ANRD

Asambleja e Përgjithshme e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural mbajti takimin e saj të radhës më 30 qershor 2016. Axhenda e takimit përfshiu çështje të rëndësishme që lidhen  me progresin, planet e veprimit në të ardhmen si dhe ndër të tjera dhe me çështje të...
Takimi PREPARE 2016

Takimi PREPARE 2016

14 – 17 Shtator 2016: Takimi PREPARE dhe Mbledhja e Përgjithshme e PREPARE AISBL Ky event – që do të zhvillohet në Voskopojë, Korçë, Shqipëri, ka në fokus të gjithë partnerët PREPARE. Ai përfshin shkëmbimin tematik shumë kombësh në kuadër të projektit ALTER. Programi,...
Qasja LEADER – udhëzues

Qasja LEADER – udhëzues

Ky Udhëzues i Komisionit Europian prezanton qasjen LEADER, duke shpjeguar se si ajo mund të kontribuojë për zhvillimin e komuniteteve rurale. Ajo ofron disa informacione bazë si se qasja duhet të implementohet në nivel vendor, si pjesë integrale e politikës së...