AGRINET

agrinet

AgriNet është një organizatë që zhvillon aktivitete në uljen e varfërisë dhe zhvillimin rural. Aktiviteti i saj shtrihet në rrethet Korcë, Elbasan dhe Peshkopi. Organizata  është regjistruar në Shkurt të vitit 2005. Misioni AgriNet ka për qëllim që në...

Agjencia për Zhvillimin e Zonave Malore (MADA)

mada

MADA funksionon si një agjenci e specializuar për nxitjen e zhvillimit ekonomik në zonat rurale malore të Shqipërisë (rrethet me mbi 50% të sipërfaqes së tyre të klasifikuar si zonë malore). MISIONI Misioni i Agjencisë është të përmirësojë cilësinë...

DEKLARATË PËR SHTYP – Aleanca e Komunitetit Rural Europian, PREPARE Partneriteti për Europën Rurale dhe Shoqata LEADER Europiane për Zhvillim Rural

DEKLARATË PËR SHTYP                                                                          7 Nëntor, 2015 Për përdorim të menjëhershëm           E gjithë Evropa do të jetojë! Njerëzit nga zona rurale në Europë afirmojnë të drejtat e tyre! Në Parlamentin e Dytë Evropian, të organizuar nga 4...