+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Në Vazhdim

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Në Vazhdim

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD
Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

“Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me pjesëmarrje dhe nga poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale” është një projekt 32 mujor, financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian,...

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Projekti NAGE - Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër - është një projekt trevjeçar, financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të thirrjes "OBJEKTIVAT E SHOQËRISË CIVILE DHE PROGRAMI I MEDIAS 2016-2017" mbi Konsolidimin e Rrjeteve Tematike Rajonale të...

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu