+355 (04) 2400241 [email protected]

Në Vazhdim

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Në Vazhdim

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD
Rural-You. Rural Albanian Youth

Rural-You. Rural Albanian Youth

Projekti ‘Rural-You. Rural Albanian Youth’ ka si objektiv të nxisë interesin, përfaqësimin dhe kontributin e të rinjve rural në zbatimin e axhendës së anëtarësimit të Shqipërisë në BE në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. . Më konkretisht, projekti synon të...

Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

“Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me pjesëmarrje dhe nga poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale” është një projekt 32 mujor, financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian,...

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Projekti NAGE - Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër - është një projekt trevjeçar, financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të thirrjes "OBJEKTIVAT E SHOQËRISË CIVILE DHE PROGRAMI I MEDIAS 2016-2017" mbi Konsolidimin e Rrjeteve Tematike Rajonale të...

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu