+355 (04) 2400241 info@anrd.al

ANRD

Rrjeti shqiptar për zhvillimin rural (ANRD)
[show-testimonials alias='shqip']

Evente

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Me rastin e fillimit të zbatimit të nismës "Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës" organizatat partnere të projektit, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) dhe Agritra...

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) organizon më 03 maj 2019, në Qendrën e Edukimit dhe Komunikimit Peshkopi, aktivitetin prezantues të projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre...

Publikime

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Me rastin e fillimit të zbatimit të nismës "Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës" organizatat partnere të projektit, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) dhe Agritra...

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) organizon më 03 maj 2019, në Qendrën e Edukimit dhe Komunikimit Peshkopi, aktivitetin prezantues të projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre...

Workshope

konferenca dhe Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita / Turne

Parlamenti Rural i Shqipërisë

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Me rastin e fillimit të zbatimit të nismës "Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës" organizatat partnere të projektit, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) dhe Agritra...

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) organizon më 03 maj 2019, në Qendrën e Edukimit dhe Komunikimit Peshkopi, aktivitetin prezantues të projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre...

Anëtarët Anrd

Anrd

Programe / Projekte


Anrd
Postimet e fundit

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: TRAJNIM KOMBËTAR PËR OSHC-TË “Qeverisja e mirë e OSHC-ve: Menaxhimi financiar, prokurimi dhe diversifikimi i fondeve”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) hap Thirrjen për Pjesëmarrje në Trajnimin kombëtar dy...

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: Program trajnimi “Aftësi në TIK për të nxitur aksesin e të rinjve në tregun e punës”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), në bashkëpunim me organizatën Agritra Vizion,...

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: Program trajnimi “Aftësi të buta për akses më të rritur të të rinjve në tregun e punës”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), në bashkëpunim me organizatën Agritra Vizion,...

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Me rastin e fillimit të zbatimit të nismës "Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të...

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: Trajnim për OSHC-të – Forumi rajonal i Drinit, Arbërit, Egnatias dhe Vjosës

Institutim për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), AgriNET dhe AgroPUKA hapin Thirrjen për...

Aktiviteti prezantues i projektit “Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) organizon më 03 maj 2019, në Qendrën e Edukimit dhe...

Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar integrimin e tyre në tregun e punës

"Nxitja e aftësive kompjuterike dhe komunikuese tek të rinjtë në zonat rurale për të përmirësuar...

Mbështetësit tanë

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu