+355 (04) 2400241 info@anrd.al

ANRD

Rrjeti shqiptar për zhvillimin rural (ANRD)
[show-testimonials alias='shqip']

Evente

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development NATIONAL DIALOGUE ON GOVERNANCE OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - A VITAL NECESSITY Civil society, business and local government representatives plea the Parliamentary Committee on Productive Activities, Trade...

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural DIALOGU KOMBËTAR MBI QEVERISJEN E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL - DOMOSDOSHMËRI JETIKE Shoqëria civile, biznesi dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore ftojnë Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese,...

Publikime

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development NATIONAL DIALOGUE ON GOVERNANCE OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - A VITAL NECESSITY Civil society, business and local government representatives plea the Parliamentary Committee on Productive Activities, Trade...

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural DIALOGU KOMBËTAR MBI QEVERISJEN E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL - DOMOSDOSHMËRI JETIKE Shoqëria civile, biznesi dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore ftojnë Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese,...

Workshope

konferenca dhe Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita / Turne

Parlamenti Rural i Shqipërisë

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development NATIONAL DIALOGUE ON GOVERNANCE OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - A VITAL NECESSITY Civil society, business and local government representatives plea the Parliamentary Committee on Productive Activities, Trade...

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural DIALOGU KOMBËTAR MBI QEVERISJEN E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL - DOMOSDOSHMËRI JETIKE Shoqëria civile, biznesi dhe përfaqësuesit e institucioneve vendore ftojnë Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese,...

Anëtarët Anrd

Anrd

Programe / Projekte


APPEAL of the Albanian Network for Rural Development

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development NATIONAL DIALOGUE ON GOVERNANCE OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT - A VITAL NECESSITY Civil society, business and local government representatives plea the Parliamentary Committee on Productive Activities, Trade...

Anrd
Postimet e fundit

WORKSHOP “Existing initiatives and the perspective of implementing the LEADER approach in the territories of Drini, Arbëri, Egnatia and Vjosa Forums”

The Albanian Network for Rural Development (ANRD) kindly invites the constituents of Drini,...

WORKSHOP “Përvojat ekzistuese dhe perspektiva për zbatimin e qasjes LEADER në territoret e Forumeve të Drinit, Arbërit, Egnatias dhe Vjosës”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) fton anëtarët e Forumeve të Drinit, Arbërit, Egnatias...

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development

APPEAL of the Albanian Network for Rural Development NATIONAL DIALOGUE ON GOVERNANCE OF...

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural

THIRRJE e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural DIALOGU KOMBËTAR MBI QEVERISJEN E BUJQËSISË DHE...

National round-table on Governance of Agriculture and Rural Development

Institute for Democracy and Mediation (IDM) in partnership with AgriNet and AgroPuka...

Tryezë Kombëtare mbi Qeverisjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në partneritet me organizatat AgriNet dhe...

Thirrje për pjesëmarrje – Trajnim kombëtar i OSHC-ve “Qeverisja e mirë e OSHC-ve: PLANIFIKIM DHE RAPORTIM”

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) – Rrjet i organizatave të shoqërisë civile të...

Mbështetësit tanë

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu