+355 (04) 2400241 info@anrd.al

ANRD

Rrjeti shqiptar për zhvillimin rural (ANRD)
[show-testimonials alias='shqip']

Evente

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: TRAJNIM PËR TRAJNERËT

Në kuadër të projektit NAGE – Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e Gjelbër - me qëllim për të forcuar institucionalisht organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në përmbushje të rolit të tyre advokues në proceset reformuese rurale dhe bujqësore organizohen një seri...

Publikime

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: TRAJNIM PËR TRAJNERËT

Në kuadër të projektit NAGE – Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e Gjelbër - me qëllim për të forcuar institucionalisht organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në përmbushje të rolit të tyre advokues në proceset reformuese rurale dhe bujqësore organizohen një seri...

Workshope

konferenca dhe Evente

Trajnime

Publikime

Tryeza Diskutimi

Vizita / Turne

Parlamenti Rural i Shqipërisë

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: TRAJNIM PËR TRAJNERËT

Në kuadër të projektit NAGE – Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e Gjelbër - me qëllim për të forcuar institucionalisht organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në përmbushje të rolit të tyre advokues në proceset reformuese rurale dhe bujqësore organizohen një seri...

Anëtarët Anrd

Anrd

Programe / Projekte


THIRRJE PËR PJESËMARRJE: TRAJNIM PËR TRAJNERËT

Në kuadër të projektit NAGE – Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e Gjelbër - me qëllim për të forcuar institucionalisht organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në përmbushje të rolit të tyre advokues në proceset reformuese rurale dhe bujqësore organizohen një seri...

Anrd
Postimet e fundit

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: TRAJNIM PËR TRAJNERËT

Në kuadër të projektit NAGE – Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e Gjelbër - me qëllim për të...

LETËR POZICIONIMI mbi Qeverisjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Kjo Letër Pozicionimi është përgatitur nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural në konsultim të...

Position Paper on Agriculture and Rural Development governance

This Position Paper is developed by Albanian Network for Rural Development in continuous...

National Training “Transparent and Accountable CSO Governance”

In the framework of NAGE project - Networking and Advocacy for Green Economy, the...

Trajnimi kombëtar ”Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme e OSHC-ve”

Në kuadër të projektit NAGE- Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e Gjelbër, u zhvillua në Tiranë...

Ftesë për Pjesëmarrje në Proces Konsultimi mbi Qeverisjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

RRJETI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT RURAL (ANRD) i dedikuar parimit që zhvillimi rural, politikat dhe...

U hap thirrja e parë në kuadër të projekit NAGE “Trajnim kombëtar për OSHC-të, Qeverisje Transparente dhe e Përgjegjshme” 21 Nëntor 2018, Tiranë

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) – rrjet i organizatave të shoqërisë civile të...

Mbështetësit tanë

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu