+355 (04) 2400241 [email protected]

Broshurë “Parlamenti i I-rë Rural”

Nisma e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për një “Parlament Rural” si instrument për të mbështetur idenë evropiane në zhvillimin rural është jo vetëm një projekt zhvillimi ekonomik dhe social në zonat rurale të vendit, por njëherazi dhe fuqishëm ai është edhe një projekt demokracie.

Broshura e Parlamentit të parë Rural Shqiptar do t’ju ofrojë një panoramë të plotë dhe të detajuar mbi programin e 3 ditëve të eventit.

Në mënyrë të përmbledhur, në broshurë do të mund të lexoni:

  • Historikun e Parlamentit Rural Shqiptar
  • Mbi pjesëmarrësit dhe formatin e eventit
  • Qëllimet dhe objektivat specifike të çdo sesioni të eventit
  • Programin e detajuar për çdo ditë të eventit.

Klikoni këtu për të aksesuar broshurën e Parlamentit të parë Rural Shqiptar.