+355 (04) 2400241 [email protected]

Deklarata e Përbashkët e Parlamentit Rural

Miratuar në sesionin përmbyllës të Parlamentit të Parë Rural Shqiptar, mbajtur në sallën plenare të Kuvendit të Shqipërisë më 30 Shtator 2017, Deklarata e Parlamentit të parë Rural Shqiptar përmban një set sfidash dhe rekomandimesh që adresojnë prioritetet zhvillimore të zonave rurale në Shqipëri.

Këtu mund të lexoni DEKLARATËN e Parlamentit të parë Rural Shqiptar 2017.