+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Publikime Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Publikime Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Broshurë “Parlamenti i I-rë Rural Shqiptar”

Broshura e Parlamentit të parë Rural Shqiptar prezanton nismën e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për të zhvilluar një “Parlament Rural”. Kjo platformë synon të mbështesë praktikat europiane për zhvillimin rural si një projekt zhvillimi ekonomik dhe social...

read more

Programi IPARD II (2014-2020)

Nën komponentin IPA, programi IPARD II i Bashkimit Europian ofron mbështetje të konsiderueshme për bujqësinë dhe zhvillimin rural në Shqipëri: Në këtë fazë fillestare, programi IPARD II përmban katër masa: Investime në aktive fizike në fermat bujqësore; Investime në...

read more

Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti

Që në fillim të lançimit të tij në 1991 nga Komisioni Europian si një iniciativë Komunitare, qasja e zhvillimit lokal LEADER i ka ofruar komuniteteve rurale në BE një metodë për përfshirjen e partnerëve lokal në formësimin e zhvillimit të së ardhmes së vendbanimit të...

read more

Qasja LEADER – udhëzues

Ky Udhëzues i Komisionit Europian prezanton qasjen LEADER, duke shpjeguar se si ajo mund të kontribuojë për zhvillimin e komuniteteve rurale. Ajo ofron disa informacione bazë si se qasja duhet të implementohet në nivel vendor, si pjesë integrale e politikës së...

read more

Bëhu pjesë e ANRD!

 
Regjistrohu