+355 (04) 2400241 [email protected]

Publikime Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Publikime Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD
Paketë informuese: Udhërrëfyesi i zbatimit

Paketë informuese: Udhërrëfyesi i zbatimit

Ky material u përgatit në kuadër të Projektit “Akademia ‘Nga Ferma në Tryezë’: V4 për Bujqësinë e Qëndrueshme në Shqipëri”, mbështetur nga International Visegrad Fund dhe zbatuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Parlamentin Rural të...

read more
ANRD LEADER_Dokument Politikash

ANRD LEADER_Dokument Politikash

Ky dokumenti synon të ofrojë një panoramë të përgjithshme të dinamikës dhe ecurisë së prezantimit dhe zbatimit të qasjes LEADER si instrument i zhvillimit rural në Shqipëri që në fillimet e veta deri më sot. Gjithashtu, dokumenti mbështet domosdoshmërinë e zbatimit të...

read more

Bëhu pjesë e ANRD!

 
Regjistrohu