+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Evente Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Evente Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Forume vendore “Rrjetëzim për zhvillimin rural me pjesëmarrje”

Përgjatë muajit Maj-Qershor 2018, organizatat zbatuese të projektit “Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje” u takuan me komunitete rurale në të 12 qarqet e vendit për të identifikuar, inkurajuar dhe angazhuar në proceset e formulimit dhe implementimit të...

Parlamenti i parë Rural Shqiptar

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD), në bashkëpunim me Universitetin Bujqësor të Tiranës (UBT), dhe nën kujdesin e Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi,organizuan më 28-30 shtator 2017, Parlamentin e parë Rural Shqiptar. Parlamenti i parë Rural Shqiptar ofroi...

Workshope Rajonale “Drejt një agjende të re Rurale”

Gjatë periudhës Maj – Korrik 2017, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural organizoi 6 workshope rajonale “Drejt një agjende të re Rurale”. Workshopet janë parashikuar në kontekstin e Parlamentit të parë Rural Shqiptar (PR) 2017, që përfaqëson një iniciativë advokacie,...

Aktiviteti lançues i Parlamentit të I-rë Rural Shqiptar 2017

Parlamenti Rural Shqiptar 2017 përfaqëson një platformë advokacie, ndërtimi kapacitetesh dhe rrjetëzimi për të fuqizuar zërin e komuniteteve rurale. Ai ofron një model unik të qasjes nga poshtë-lart për të influencuar qeverisjen efektive në vend. Aktiviteti lançues i...

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu