+355 (04) 2400241 [email protected]

Programe & 

Projekte

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd

Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Kohëzgjatja maj – tetor 2022 Projekti i propozuar synon të mbështesë fshatin Radomirë për të rritur konkurrencën e tij territoriale drejt promovimit të rritjes së qëndrueshme ekonomike. Objektivi i projektit është ofrimi i mundësive të reja për zhvillimin e ekonomisë...

Agroekologjia

Agroekologjia

Që nga viti 2021 ANRD ka qenë partneri kombëtar i Schola Campesina, në Itali në përdorimin e TAPE - Mjet për Vlerësimin e Performancës Agroekologjike - që përfshin 12 vende të rajonit të Evropës dhe Azisë Qendrore (ECA) të mbështetur nga FAO REU për të studiuar...

Rural-You. Rural Albanian Youth

Rural-You. Rural Albanian Youth

Projekti ‘Rural-You. Rural Albanian Youth’ ka si objektiv të nxisë interesin, përfaqësimin dhe kontributin e të rinjve rural në zbatimin e axhendës së anëtarësimit të Shqipërisë në BE në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural. . Më konkretisht, projekti synon të...

Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

Rrjetëzim për Zhvillimin Rural me Pjesëmarrje

“Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me pjesëmarrje dhe nga poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale” është një projekt 32 mujor, financuar nga Bashkimi Evropian, përfaqësuar nga Komisioni Evropian,...

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër – NAGE

Projekti NAGE - Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër - është një projekt trevjeçar, financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të thirrjes "OBJEKTIVAT E SHOQËRISË CIVILE DHE PROGRAMI I MEDIAS 2016-2017" mbi Konsolidimin e Rrjeteve Tematike Rajonale të...

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu