+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Programe &

Projekte

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd

Programe &

Projekte

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd

THIRRJE PËR PJESËMARRJE: TRAJNIM PËR TRAJNERËT

Në kuadër të projektit NAGE – Rrjetëzim dhe Advokaci për Ekonominë e Gjelbër - me qëllim për të forcuar institucionalisht organizatat e shoqërisë civile (OSHC) në përmbushje të rolit të tyre advokues në proceset reformuese rurale dhe bujqësore organizohen një seri...

LETËR POZICIONIMI mbi Qeverisjen e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Kjo Letër Pozicionimi është përgatitur nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural në konsultim të vazhdueshëm me organizatat anëtare të saj, ekspertë dhe studiues të sektorit të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Cështjet e trajtuara janë konsultuar gjerësisht me fermerë,...

Position Paper on Agriculture and Rural Development governance

This Position Paper is developed by Albanian Network for Rural Development in continuous consultation with its member organizations, senior experts and researchers of the agriculture and rural development sector. The addressed issues are widely consulted with farmers,...

National Training “Transparent and Accountable CSO Governance”

In the framework of NAGE project - Networking and Advocacy for Green Economy, the National Training "Transparent and Accountable CSO Governance" took place on the 21st November 2018, which was organized by the Albanian Network for Rural Development (ANRD). ANRD is the...

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu