+355 (04) 2400241 [email protected]

Të Reja & Evente

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd

Të Reja & Evente

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – Anrd
Të rinjtë Shqiptarë marrin pjesë në kampin rinor mbi qasjen LEADER

Të rinjtë Shqiptarë marrin pjesë në kampin rinor mbi qasjen LEADER

Qasja LEADER,  instrument për transformimin rural në Ballkanin Perëndimor Katër të rinj,  përfaqësues të Qëndrës Burimore për të Rinjtë Rural (Rural Youth Hub) të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural morën pjesë në Kampin Rinor mbi Qasjen LEADER/CLLD i cili u...

Thirrje për Ekspert

      THIRRJE PËR EKSPERT Për hartimin e dokumenteve specifike dhe dokumenteve të politikave dedikuar proceseve të përmirësimit të politikave të zhvillimit bujqësor dhe rural në vendet e Ballkanit perendimor në drejtim të prezantimit më të gjerë dhe/ose...

THIRRJE PËR KONKURS GAZETARIE [AFATI: 11.06.2021]

THIRRJE PËR KONKURS GAZETARIE [AFATI: 11.06.2021]

        THIRRJE PËR KONKURS GAZETARIE Projekti “Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër” (NAGE) hap një Thirrje për konkurim për mediat dhe gazetarët e pavarur për hulumtimin dhe promovimin e praktikave më të mira të bizneseve rurale të...

Shpallja e fituesve të Investimeve Pilote: AKADEMIA “FARM TO FORK”

Shpallja e fituesve të Investimeve Pilote: AKADEMIA “FARM TO FORK”

Në kuadër të projektit Akademia “Farm to Fork” – V4 për Bujqësinë e Qëndrueshme në Shqipëri, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) organizoi ditën e enjte, dt. 15.04.2021, aktivitetin e titulluar “Pitching Session: Marrëveshja e Re e Gjelbër”. Aktiviteti u...

Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit  –  në  debatin publik “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit të legjislacionit mbi ekonominë e gjelbër” – Projekti NAGE

Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit – në debatin publik “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit të legjislacionit mbi ekonominë e gjelbër” – Projekti NAGE

Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër dhe kuadrit mundësues të saj në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit, treguar nga aktorët e interesit në debatin “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit...

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu