+355 (04) 2400241 [email protected]

Të Reja dhe Evente

Qendra e Rinisë Rurale

Strategjia e Advokimit dhe Plani i Veprimit

Strategjia e Advokimit dhe Plani i Veprimit

Aktivizmi rinor dhe advokacia nga poshtë-lart është thelbi i veprimtarisë së Qendrës së Rinisë Rurale (RYH). RYH mbështet të rinjtë në zonat rurale që të ushtrojnë zërin e tyre për të ndikuar politikëbërjen bujqësore dhe rurale, për t’i bërë këto procese të orientuara...