+355 (04) 2400241 [email protected]

Flora Prenda, Kimëz, Pukë