+355 (04) 2400241 [email protected]

 Qendra e Rinisë Rurale (RYH) është një platformë e aktivizmit rinor që mbështet të rinjtë, veçanërisht ata të zonave rurale, që të ushtrojnë zërin e tyre për të ndikuar politikëbërjen bujqësore dhe rurale, për t’i bërë këto procese të orientuara dhe të lidhura ngushtë me shqetësimet, interesat dhe prioritetet e të rinjve.
Krijimi i RYH u nxit dhe mbështet nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural për të mundësuar të rinjtë të përfshihen në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, dhe në veçanti në transformimin e komuniteteve të tyre rurale.

Qendra përfshin të rinj, studentë, sipërmarrës, fermerë etj., që janë entuziastë dhe të motivuar për të marrë një rol aktiv dhe për të kontribuuar në proceset e zhvillimit rural dhe vendimmarrjen vendore. Qendra mundëson të rinjtë nga zonat rurale të ushtrojnë yërin e tyre dhe të influencojnë vendimarrjen në zonat rurale dhe t’i bëjnë këto procese të orientuara dhe të lidhura ngushtë me nevojat dhe interest aktuale të të rinjve në zonat rurale.

Vizioni i që udhëheq përpjekjet e të rinjve në RYH ështëNjë e ardhme ku rinia rurale kontribuon për zhvillimin e qendrueshëm dhe përparimin e komuniteteve rurale të Shqipërisë. ”

Misioni: Të jemi në shërbim të komuniteteve rurale të Shqipërisë nëpërmjet fuqizimit të të rinjve në zonat rurale duke u ofruar atyre mundësi për tu bërë qytetarë aktive dhe për të përmirësuar situatën socio-ekonomike edhe në zonat më të thella dhe të varfra rurale, ashtu sikurse ofrimin e mundësive për nxitjen e të mirave dhe interesit publik.

Vlerat që të rinjtë e RYH ndajnë janë:  Integriteti, Diversiteti, Respekti për mendimet e çdo anëtari të RYH, Paanshmëria politike, Motivimi dhe Entuziazmi për të sjellë ndryshimin në zonën e tyre.

Momentet më të rëndësishme në rrugëtimin e RYH: 

  • Dhjetor 2019 – Lançimi RYH nga 20 të rinj nga zonat rurale inicioi lëvizjen rinore rurale në Shqipëri.
  • Shtator 2022 – Përfaqësuesit e RYH morën pjesë në Parlamentin e 4-të Evropian Rural.
  • Nëntor 2022 – RYH nënshkroi një Marrëveshje Mirëkuptimi me Agia-Cia, duke u fokusuar në forcimin e bashkëpunimit të ndërsjellë në sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural, veçanërisht në lidhje me rolin dhe kontributin e të rinjve në këtë sektor.
  • Nëntor 2022 – ANRD mori çmimin “Flamuri i Gjelbër” në seksionin AgriMED nga CIA – Agricoltori Italiani, duke vlerësuar sipërmarrësit për kapacitetin e tyre prodhues dhe përkushtimin për mbrojtjen e mjedisit. Kjo njohje thekson themelimin e RYH dhe rolin e saj në këtë drejtim.
  • Prill 2023 – RYH u bë anëtare e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural.
  • Maj 2023 – RYH u regjistrua zyrtarisht si një organizatë jofitimprurëse e bazuar në anëtarësi.
  • Qershor 2023 – Përfaqësuesit e RYH morën pjesë aktive në Parlamentin e 3-të Rural Ballkanik.
  • Gusht 2023 – Përfaqësuesit e RYH morën pjesë në Kampin Rajonal Rinor Rural.
  • Gusht 2023 – RYH u bë anëtare e Rural Youth Europe.
  • Tetor 2023 – RYH bashkëorganizoi Asamblenë e Parë Kombëtare të të Rinjve nga Zona Rurale

Rural Youth Hub është një grup afatgjatë që shpreh zërin e të rinjve në zonat rurale të Shqipërisë dhe promovon vetë-aktivizimin dhe veprimin e të rinjve në yonat rurale, në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe pushtetin vendor. Kontributi aktiv i rinisë rurale nëpërmjet RYH do të mundësojë integrimin e perspektivës rinore në realitetin rural (sfidat, nevojat dhe aspiratat) në programet, strategjitë dhe politikat e zhvillimit rural dhe bujqësor. Qendra e Rinisë Rurale është e përkushtuar të marrë pjesë aktive dhe të kontribuojë në proceset e zhvillimit të qëndrueshëm rural. RYH synon të harmonizojë këto procese me shqetësimet, interesat dhe prioritetet e të rinjve në zonat rurale.

 Adresa: Qemal Stafa, Pazari i Ri, Pallati 74, kati 2. Tiranë
Tel: +355 (04) 2400241
E-mail: [email protected]
Website: facebook.com/ruralyouthhub.albaniaruralyouthhub.albania @instagram