+355 (04) 2400241 [email protected]
COSV Koordinimi i Organizatave për Shërbim Vullnetar

COSV Koordinimi i Organizatave për Shërbim Vullnetar

COSV Koordinimi i Organizatave për Shërbim Vullnetar është një organizatë me personalitet juridik, e themeluar në Itali në vitin 1968, dhe është e angazhuar në kryerjen e ndërhyrjeve në zhvillim dhe ndihmesë humanitare në Evropë, Ballkan, Afrikën Sub-Sahariane dhe...
Creative Business Solutions

Creative Business Solutions

Creative Business Solutions është një organizatë konsulence dhe zbatuese projektesh në Shqipëri e themeluar në vitin 2012. Misioni CBS është të udhëheqë projekte të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik përmes praktikave inovative dhe miqësore ndaj mjedisit në Bujqësi...
Klubi i Sipërmarrësve të Rinj

Klubi i Sipërmarrësve të Rinj

Organizata “Klubi i Sipërmarrësve të Rinj” – KSR, është themeluar në Tetor 2019 dhe statusin ligjor e ka përfituar nw Janar 2020. KSR është organizatë e hapur për të gjithë ata të rinj dhe individë të cilët kanë eksperienca apo njohuri në fushën e biznesit apo...
SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”

SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”

SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”   QELLIMI DHE OBJEKTIVAT Shoqata ÇAJUPI ka si qellim kryesor te kontriboje me aktivitete konkrete dhe te mbeshtese mbrojtjen e mjedisit natyror dhe biodiversitetin ne rajonin jugor te vendit. Gjithashtu shoqata do te punoje ne drejtim...
Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore

Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore

Organizata: “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat u krijua në vitin 2000  (ish Mbrojtja e Mjedisit Natyror), si rezultat i iniciativës dhe vullnetit të disa të rinjve dhe intelektualëve të qytetit të Beratit. Në vijim ndryshimet pasuan me projekte mbështetëse...
Reggio Terzo Mondo (RTM)

Reggio Terzo Mondo (RTM)

RTM është një organizatë joqeveritare vullnetare ndërkombëtare (OJQ) e frymëzuar nga vlerat e krishtera. Që nga viti 1973, ka promovuar projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe solidariteti në Afrikë, Evropë Qendrore dhe Juglindore, Amerikën Latine, Ballkanin Perëndimor...