+355 (04) 2400241 [email protected]
Shtëpia e Bariut dhe Bjeshkimit

Shtëpia e Bariut dhe Bjeshkimit

“Shtëpia e Bariut dhe Bjeshkimit” është bashkimi i dy entiteteve: shtëpia e bariut dhe shtëpia e bjeshkimit, të dyja të bazuara në etiketa (labelizimit) evropiane si dhe ndërkombëtare. Shoqata drejtohet nga Zj. Martine Wolff, aktualisht studente PHD,...
Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velçan

Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velçan

Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velçan  (SH.P.B.N.NJ.Velçan) është një organizatë jo qeveritare, jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2009 në Velçan Pogradec. Kjo shoqatë u themelua një grup  nga spacialistësh që punuan për hartimin e Strategjise së...
ISHMI

ISHMI

Shoqata ISHMI Shoqata Ishmi është një organizatë jofitimprurëse, me qëllime jopolitike, joqeveritare dhe ka për qëllim kryesor promovimin e vlerave kulturore, shpirtërore dhe natyrore të zonës së Ishmit nëpërmjet organizimit të aktiviteteve që inkurajojnë: i)...
HELP

HELP

Help – Hilfe zur Selbsthilfe Help – Hilfe zur Selbsthilfe është një organizatë me bazë në Bonn, Gjermani e cila ofron ndërhyrje emergjente dhe pro-grame zhvillimore në 23 shtete të botës. Në Shqipëri, Help po implementon projektin rajonal “Fuqizimi ekonomiko-shoqëror...
Shoqata e Bashkuar Agro-Mjedisore (Agri-En)

Shoqata e Bashkuar Agro-Mjedisore (Agri-En)

Shoqata e Bashkuar Agro-Mjedisore (Agri-En) është një organizatë jo qeveritare, jo fitim prurëse, e themeluar në vitin 2014 në Librazhd nga një grup spacialistësh që punuan për hartimin e planit te menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice. Shoqata ka ushtruar...
Shoqata për Integrimin Gjinor (FGIA)

Shoqata për Integrimin Gjinor (FGIA)

Shoqata për Integrimin Gjinor (FGIA) është një organizatë jo-fitimprurëse e regjistruar më 23 nëntor 2003 dhe me zyrat qendrore në Dajt, Zall Bastar. Shoqata është një organizatë me anëtarësi që bashkon më shumë se 310 prodhues, këshillues dhe të interesuar të tjerë...