+355 (04) 2400241 info@anrd.al
SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”

SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”

SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI” Shoqata Mjedisore “ÇAJUPI] eshte krijuar me vendimin e Gjykates se rrethit Gjyqesor Tirane Nr. 2808/1 dt. 18/03/2011, per ushtrimin e aktivitetit per mbrojtjen e mjedisit ne rajonin jugor te vendit, qe perfshin kryesisht territoret e qarkut...
Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore

Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore

Organizata: “Për Mirëqënie Sociale dhe Mjedisore” Berat u krijua në vitin 2000  (ish Mbrojtja e Mjedisit Natyror), si rezultat i iniciativës dhe vullnetit të disa të rinjve dhe intelektualëve të qytetit të Beratit. Në vijim ndryshimet pasuan me projekte mbështetëse...
Reggio Terzo Mondo (RTM)

Reggio Terzo Mondo (RTM)

RTM është një organizatë joqeveritare vullnetare ndërkombëtare (OJQ) e frymëzuar nga vlerat e krishtera. Që nga viti 1973, ka promovuar projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe solidariteti në Afrikë, Evropë Qendrore dhe Juglindore, Amerikën Latine, Ballkanin Perëndimor...
Shoqata Integrimi

Shoqata Integrimi

Shoqata”Integrimi”eshte krijuar si organizate jo-fitimprurese dhe eshte regjistruar si person juridik ne regjistrin e organizatave jofitimprurese me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjygjsore, Tirane me nr.972,date 29.03.2004.Selia e Shoqates ndodhet ne Qytetin Bajram...

Aleanca e Alpeve Shqiptare

Rrjeti “Aleanca e Alpeve Shqiptare” përfaqëson një bashkim organizatash jo-fitimprurëse  (OJF) qe veprojnë në Qarkun e Shkodrës, aktive në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe te biodiversitetit, zhvillimit të turizmit, mobilizimit të komunitetit, etj. Duke...

Shoqata Pro Përmet

Shoqata “Pro Përmet” është një bashkim vullnetar i personave fizikë, prodhues agroushqimorë dhe subjekte aktivë në sektorin turistik të pritjes dhe akomodimit, si dhe subjekte me aktivitet artizanal që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Bashkisë Përmet,...