+355 (04) 2400241 info@anrd.al
Reggio Terzo Mondo (RTM)

Reggio Terzo Mondo (RTM)

RTM është një organizatë joqeveritare vullnetare ndërkombëtare (OJQ) e frymëzuar nga vlerat e krishtera. Që nga viti 1973, ka promovuar projekte bashkëpunimi ndërkombëtar dhe solidariteti në Afrikë, Evropë Qendrore dhe Juglindore, Amerikën Latine, Ballkanin Perëndimor...
Shoqata Integrimi

Shoqata Integrimi

Shoqata”Integrimi”eshte krijuar si organizate jo-fitimprurese dhe eshte regjistruar si person juridik ne regjistrin e organizatave jofitimprurese me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjygjsore, Tirane me nr.972,date 29.03.2004.Selia e Shoqates ndodhet ne Qytetin Bajram...

Aleanca e Alpeve Shqiptare

Rrjeti “Aleanca e Alpeve Shqiptare” përfaqëson një bashkim organizatash jo-fitimprurëse  (OJF) qe veprojnë në Qarkun e Shkodrës, aktive në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe te biodiversitetit, zhvillimit të turizmit, mobilizimit të komunitetit, etj. Duke...

Shoqata Pro Përmet

Shoqata “Pro Përmet” është një bashkim vullnetar i personave fizikë, prodhues agroushqimorë dhe subjekte aktivë në sektorin turistik të pritjes dhe akomodimit, si dhe subjekte me aktivitet artizanal që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Bashkisë Përmet,...

COSPE – Bashkëpunimi për Zhvillimin e Vendeve në Emergjencë

COSPE (Bashkëpunimi për Zhvillimin e Vendeve në Emergjencë) është një shoqatë jo-fitim prurëse (Onlus) që operon në fushën e bashkëpunimit dhe solidaritetit ndërkombëtar, e njohur si Organizatë Jo-qeveritare (OJF) nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme dhe...

Fondacioni DORCAS Albania

Fondacioni Dorcas operon në 18 vende të botës dhe e ka qendrën në Hollandë.  Dorkasi filloi me punën e tij të bamirësisë në Shqipëri në fund të vitit 1991.  Në vitin 1992 Dorcas Albania u regjistrua si degë e Dorcas Hollandë dhe u kujdes për zbatimin dhe monitorimin e...