+355 (04) 2400241 [email protected]
Qendra e Rinisë Rurale

Qendra e Rinisë Rurale

 Qendra e Rinisë Rurale (RYH) është një platformë e aktivizmit rinor që mbështet të rinjtë, veçanërisht ata të zonave rurale, që të ushtrojnë zërin e tyre për të ndikuar politikëbërjen bujqësore dhe rurale, për t’i bërë këto procese të orientuara dhe të lidhura...
Shtëpia e Bariut dhe Bjeshkimit

Shtëpia e Bariut dhe Bjeshkimit

“Shtëpia e Bariut dhe Bjeshkimit” është bashkimi i dy entiteteve: shtëpia e bariut dhe shtëpia e bjeshkimit, të dyja të bazuara në etiketa (labelizimit) evropiane si dhe ndërkombëtare. Shoqata drejtohet nga Zj. Martine Wolff, aktualisht studente PHD,...
Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velçan

Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velçan

Shoqata e Përdoruesve të Burimeve Natyrore Velçan  (SH.P.B.N.NJ.Velçan) është një organizatë jo qeveritare, jofitimprurëse, e themeluar në vitin 2009 në Velçan Pogradec. Kjo shoqatë u themelua një grup  nga spacialistësh që punuan për hartimin e Strategjise së...
ISHMI

ISHMI

Shoqata ISHMI Shoqata Ishmi është një organizatë jofitimprurëse, me qëllime jopolitike, joqeveritare dhe ka për qëllim kryesor promovimin e vlerave kulturore, shpirtërore dhe natyrore të zonës së Ishmit nëpërmjet organizimit të aktiviteteve që inkurajojnë: i)...
HELP

HELP

Help – Hilfe zur Selbsthilfe Help – Hilfe zur Selbsthilfe është një organizatë me bazë në Bonn, Gjermani e cila ofron ndërhyrje emergjente dhe pro-grame zhvillimore në 23 shtete të botës. Në Shqipëri, Help po implementon projektin rajonal “Fuqizimi ekonomiko-shoqëror...
Shoqata e Bashkuar Agro-Mjedisore (Agri-En)

Shoqata e Bashkuar Agro-Mjedisore (Agri-En)

Shoqata e Bashkuar Agro-Mjedisore (Agri-En) është një organizatë jo qeveritare, jo fitim prurëse, e themeluar në vitin 2014 në Librazhd nga një grup spacialistësh që punuan për hartimin e planit te menaxhimit te Parkut Kombetar Shebenik-Jabllanice. Shoqata ka ushtruar...