+355 (04) 2400241 info@anrd.al

Evente Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Evente Anrd

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural – ANRD

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ANRD

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme e Rrjetit, takimi i dytë për vitin 2017, u mbajt më 31 gusht 2017, në hotel Kapital Tirana. 18 pjesëmarrës, përfaqësues të organziatave anëtare ANRD, morën pjesë në mbledhjen e Asamblesë. Çështjet kryesore të përfshira në axhendë...

Workshope Rajonale “Drejt një agjende të re Rurale”

Gjatë periudhës Maj – Korrik 2017, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural organizoi 6 workshope rajonale “Drejt një agjende të re Rurale”. Workshopet janë parashikuar në kontekstin e Parlamentit të parë Rural Shqiptar (PR) 2017, që përfaqëson një iniciativë advokacie,...

Aktiviteti lançues i Parlamentit të I-rë Rural Shqiptar 2017

Parlamenti Rural Shqiptar 2017 përfaqëson një platformë advokacie, ndërtimi kapacitetesh dhe rrjetëzimi për të fuqizuar zërin e komuniteteve rurale. Ai ofron një model unik të qasjes nga poshtë-lart për të influencuar qeverisjen efektive në vend. Aktiviteti lançues i...

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ANRD

Asambleja e Përgjithshme e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural mbajti takimin e saj të radhës më 30 qershor 2016. Axhenda e takimit përfshiu çështje të rëndësishme që lidhen  me progresin, planet e veprimit në të ardhmen si dhe ndër të tjera dhe me çështje të...

Bëhu pjesë e ANRD!

Regjistrohu