+355 (04) 2400241 [email protected]

Polonia sjell në Shqipëri disa nga përvojat më të mira në lidhje me transformimin dhe modernizimin e fshatrave dhe përfitimet e anëtarësimit në BE. Përmes një projekti, përfaqësues nga Serbia, Bosnja dhe Shqipëria u njohën me prezantime, analiza të thelluara dhe promovime midis ekspertëve, opinionistëve dhe gazetarëve përmes një serie prej 5 uebinarësh dhe regjistrimit të 15 materialeve / podcast online, të disponueshëm në gjuhën amtare, për të treguar se si të krijoni një treg koherent dhe të qëndrueshëm për shërbimet rurale, diversifikimin e të ardhurave dhe rritjen e përfitimit të fermave. Temat përfshijnë zinxhirin e furnizimit, sigurinë ushqimore (gjithashtu në kontekstin e COVID), çertifikimin, marrjen e indikacioneve gjeografike të BE (GI), inovacionin teknologjik dhe IT në bujqësi, si dhe praktikat që favorizojnë krijimin e vendeve të gjelbra dhe diversitetin biologjik dhe kulturor të jetesës. . Janë realizuar dy intervista me ekspertë polakë, Materialet lejojnë planifikimin e aktiviteteve të mëtejshme nën programet e BE, V4 dhe PL për Ballkanin Perëndimor. 

Gjeni mëposhtë regjistrimet audio (podcasts) për secilin nga ekpertët polakë që kontribuan në 5 webinaret e zhvilluar! Klikoni në emrin e secilit nga espertët dhe më pas shtypni butonin PLAY në videon mëposhtë për të dëgjuar regjsitrimin përkatës!

Aleksandra Niżyńska | Dawid Drzewiecki | Józef Tyburski | Katerina Makarova | Łukasz Czech | Małgorzata Gałczyńska | Mariusz Maciejczak | Mateusz Ciasnocha | Mateusz Sękowski | Milda Krauzlis | Rafał Lachowski | Rafał Wawer | Sylwia Szparkowska | Wojciech Szpociński S1 | Wojciech Szpociński S2

Për secilin nga regjistrimet audio (podcasts) mund të shkarkoni edhe transkriptimin në gjuhën shqipe të tij duke klikuar në emrin e secilit nga espertët!

Aleksandra Niżyńska Dawid Drzewiecki Józef Tyburski Katerina Makarova Łukasz Czech
Małgorzata Gałczyńska Mariusz Maciejczak Mateusz Ciasnocha Mateusz Sękowski Milda Krauzlis
Rafał Lachowski Rafał Wawer Sylwia Szparkowska Wojciech Szpociński S1 Wojciech Szpociński S2

Materiali u prodhua si pjesë e projektit të mbështetur në “Diplomacia Publike 2020 Dimensioni i Ri”, duke u bashkëfinancuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Polonisë. Përmbajtja shpreh vetëm pikëpamjet e autorëve dhe nuk mund të barazohet me pozicionin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Polonisë. Projekti zbatohet nga Fondacioni i Politikave të Zhvillimit në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural dhe dy OJF tjera nga rajoni ballkanik