+355 (04) 2400241 [email protected]

Thirrje për Ekspert

      THIRRJE PËR EKSPERT Për hartimin e dokumenteve specifike dhe dokumenteve të politikave dedikuar proceseve të përmirësimit të politikave të zhvillimit bujqësor dhe rural në vendet e Ballkanit perendimor në drejtim të prezantimit më të gjerë dhe/ose...
THIRRJE PËR KONKURS GAZETARIE [AFATI: 11.06.2021]

THIRRJE PËR KONKURS GAZETARIE [AFATI: 11.06.2021]

        THIRRJE PËR KONKURS GAZETARIE Projekti “Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër” (NAGE) hap një Thirrje për konkurim për mediat dhe gazetarët e pavarur për hulumtimin dhe promovimin e praktikave më të mira të bizneseve rurale të...
Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit  –  në  debatin publik “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit të legjislacionit mbi ekonominë e gjelbër” – Projekti NAGE

Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit – në debatin publik “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit të legjislacionit mbi ekonominë e gjelbër” – Projekti NAGE

Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër dhe kuadrit mundësues të saj në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit, treguar nga aktorët e interesit në debatin “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit...