+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky dokument u përgatit në kuadër të projektit ‘Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me pjesëmarrje dhe poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale’ i cili zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në partneritet me organizatat AgriNET dhe AgroPUKA. Ky projekt mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Instrumentit IPA për Shoqërinë Civile dhe Programit për Median 2016-2017, Mbështetje për kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile.

Shkarko.