+355 (04) 2400241 [email protected]
Titulli i projektit Akademia nga Ferma në Tryezë për Ballkanin Perëndimor të Gjelbër – E ardhmja jonë e përbashkët evropiane
Financimi Komisioni EvropianMbështetje për rrjetet tematike rajonale të Organizatave të Shoqërisë Civile EuropeAid/174154/DH/ACT/Multi

Lot 3: Tranzicioni i Gjelbër dhe Dixhital

Zona e zbatimit Gjashtë vende e Ballkanit Perëndimor (BP-6) dhe Kroacia
Drejton projektin Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural
Kohëzgjatja 16.01.2023 – 15.01.2027
Buxheti 1,442,183.16 Euro

 

Projekti rajonal “Akademia nga Ferma në Tryezë për Ballkanin Perëndimor të Gjelbër – E ardhmja jonë e përbashkët evropiane” përfshin shtetet: Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovinën, Kosovë*, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Kroaci. Projekti “Akademia nga Ferma në Tryezë” – zbatohet bashkërisht nga familja e Rrjeteve Kombëtare të Zhvillimit Rural (NRDNs) në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor (BP-6), në Kroaci dhe nga platforma e tyre rajonale e bashkëpunimit, Rrjeti Ballkanik për Zhvillim Rural (BRDN). Për shumë më shumë informacion Fact Sheet_Farm to Fork Academy for Green Western Balkans – Shqip (002)