+355 (04) 2400241 [email protected]
Projekti Ruralbania

Projekti Ruralbania

INFORMACION MBI PROJEKTIN: Që nga shtatori 2022, një konsorcium italo-shqiptar është duke punuar për të mbështetur dhe promovuar prodhimin tradicional bujqësor në rajonin malor të Shqipërisë së Veriut nëpërmjet zbatimit të projektit Ruralbania. Projekti trevjeçar, i...
Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi

Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi

Kohëzgjatja Shtator 2022 – Dhjetor 2023 Projekti “Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi” synon të kontribuojë në përmirësimin e situatës ekonomike të vajzave dhe grave në zonat rurale në bashkitë Elbasan dhe Kolonjë. Objektivat e projektit:...
Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Kohëzgjatja maj – tetor 2022 Projekti i propozuar synon të mbështesë fshatin Radomirë për të rritur konkurrencën e tij territoriale drejt promovimit të rritjes së qëndrueshme ekonomike. Objektivi i projektit është ofrimi i mundësive të reja për zhvillimin e ekonomisë...
Agroekologjia

Agroekologjia

Që nga viti 2021 ANRD ka qenë partneri kombëtar i Schola Campesina, në Itali në përdorimin e TAPE – Mjet për Vlerësimin e Performancës Agroekologjike – që përfshin 12 vende të rajonit të Evropës dhe Azisë Qendrore (ECA) të mbështetur nga FAO REU për të...