+355 (04) 2400241 [email protected]
CultiVETing

CultiVETing

ANRD është e lumtur të njoftojë pjesëmarrjen në një projekt inovativ: “CultiVETing: Cultivating Entrepreneurship in the Agrifood Sector through VET”. Ky projekt synon të mbulojë hendekun midis sektorit AFP* dhe nevojave të tregut të punës në sektorin AgriFood në...
Projekti Ruralbania

Projekti Ruralbania

INFORMACION MBI PROJEKTIN: Që nga shtatori 2022, një konsorcium italo-shqiptar është duke punuar për të mbështetur dhe promovuar prodhimin tradicional bujqësor në rajonin malor të Shqipërisë së Veriut nëpërmjet zbatimit të projektit Ruralbania. Projekti trevjeçar, i...
Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi

Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi

Kohëzgjatja Shtator 2022 -Shkurt 2024 Projekti “Fuqizimi i grave në zonat rurale dhe turizmi” synon të kontribuojë në përmirësimin e situatës ekonomike të vajzave dhe grave në zonat rurale në bashkitë Elbasan dhe Kolonjë. Objektivat e projektit: Ofrimi i...
Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Ekonomia e Gjelbër si një mundësi zhvillimi SMART për Radomirën’, zbatuar nga Bashkia Dibër në partneritet me Rrjetin Shqiptar për Zhvillimin Rural, financuar nga Programi për Zhvillimin Rajonal në Shqipëri

Kohëzgjatja maj – tetor 2022 Projekti i propozuar synon të mbështesë fshatin Radomirë për të rritur konkurrencën e tij territoriale drejt promovimit të rritjes së qëndrueshme ekonomike. Objektivi i projektit është ofrimi i mundësive të reja për zhvillimin e ekonomisë...