+355 (04) 2400241 [email protected]
Konsultim publik || Vizioni afatgjatë për zonat rurale

Konsultim publik || Vizioni afatgjatë për zonat rurale

NJË VIZION AFATGJATË PËR KOMUNITETET RURALE Komisioni Evropian ka lançuar më 7 shtator 2020 konsultimin publik për iniciativën e tij të re për një vizion afatgjatë për zonat rurale (deri në 2040). Ky konsultim synon të mbledhë ide dhe perspektiva mbi sfidat aktuale të...