Agritra Vision

Agritra-Vizion  është  një organizatë jofitimprurese  që vepron në Dibër perj 15 vitesh ,në fillim si projekt i NNV dhe që nga 2001 funksionon si organizatë më vete.

Misioni

Forcimi i pozitës social-ekonomike  të grave dhe vajzave në Dibër nëpërmjët asistences teknike dhe keshillimeve në sektorët e bujqesisë ,blegtorise ,mjedisit ,turizmit dhe promovimit të barazisë gjinore.

Vizioni

Fuqizojmë gruan për të zhvilluar shoqërinë.

 

Agritra-Vizion  ofron shërbime që konsistojmë në:

  • aspektin social
  • ekonomik
  • dhe partneritetin

1 Comment

  1. Pershendetje Stafi po shoh qe rrjeti juaj ne Bulqize nuk paska nje ne faqen tuaj dhe deshire qe te jeme pjese e rrjetit per operimin tim si shoqate ne Bulqize qe un shtrij aktivitetet e mija.

Leave a Reply