+355 (04) 2400241 [email protected]

CDI ka për qëllim të kontribuojë në çështjet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, social, kulturor, rinor, humanitar, mjedisor përmes kërkimit shkencor, analizave dhe rekomandimeve, përdorimit të teknologjisë së informacionit, edukimit të publikut dhe ndërhyrjeve direkte për përmirësimin e situatave.

Të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e cilësisë së jetës në komunitet dhe të kontribuojë për një qeverisje të mirë nëpërmjet nxitjes dhe promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm.

CDI synon të përmbushë qëllimet e saj nëpërmjet:

  • Angazhimit direkt të kapaciteteve të saj;
  • Hartimit të projekteve;
  • Kryerjes së studimeve komplekse mbi mundësitë e zhvillimit real të shoqërisë shqiptare;
  • Ndërgjegjësimit të komunitetit;
  • Nxitjen e zhvillimit të qëndruesheëm;
  • Përfshirjes se aktorëve në përmirësimin e situatës.