+355 (04) 2400241 [email protected]

COSV Koordinimi i Organizatave për Shërbim Vullnetar është një organizatë me personalitet juridik, e themeluar në Itali në vitin 1968, dhe është e angazhuar në kryerjen e ndërhyrjeve në zhvillim dhe ndihmesë humanitare në Evropë, Ballkan, Afrikën Sub-Sahariane dhe Lindjen e Mesme.

Paqja, respektimi i të drejtave të njeriut, mbrojtja e mjedisit janë shtyllat kryesore ku COSV është e përqëndruar përmes një qasjeje zhvillimore gjithëpërfshirëse, bashkërendimit me komunitetet vendase dhe logjikën e partneritetit dhe rrjetëzimit.

COSV në Shqipëri, si degë lokale e COSV Itali, është një organizatë jo fitimprurësë aktive në Shqipëri që prej vitit 2018, ku po implementon Projektin ACAP – Aksion Komunitar për Konservimin e Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë, në zonat Llogara, Tomorr, Bredhi I Hotovës, Vjosë-Nartë. Në veçanti, qëllimi kryesor i projektit është promovimi i një modeli qeverisës gjithëpërfshirës dhe efektiv të zonave të mbrojtura, përmes rritjes së angazhimit dhe fuqizimit të organizatave të shoqërisë civile, komuniteteve dhe aktorëve të tjerë që kontribuojnë në menaxhimin e trashëgimisë së përbashkët mjedisore. Në këtë kontekst, COSV punon drejtpërdrejt në promovimin e formave të përbashkëta të vendimarrjes, mbështetjes teknike dhe financiare për ruajtjen e qëndrueshme dhe iniciativave të turizmit të përgjegjshëm të promovuar nga OSHC-të dhe komunitetet lokale. COSV në Shqipëri, punon për të lehtësuar rigjallërimin në zona të largëta dhe të vështira për t’u aksesuar, si fshatrat e Ogrenit dhe Delvinës në Përmet, ndërsa në Parkun e Llogarasë promovon praktika të mira komunitare si ndarja në burim e mbetjeve dhe grumbullimi derë më derë mes restauranteve të një nga zonave më turistike të vendit, me qëllim ruajtjen e zonës së mbrojtur, rritjen e cilësisë së shërbimit dhe imazhit të kësaj zone në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. COSV në Shqipëri përvec përndjekjes së objektivave të Projektit ACAP, punon po ashtu në përputhje me programin strategjik për Ballkanin të organizatës mëmë, i cili fokusohet kryesisht në gjithëpërfshirjen sociale, kapitalin natyror si dhe ekonominë dhe turizmin e qëndrueshëm.