+355 (04) 2400241 [email protected]
Paketë informuese: Udhërrëfyesi i zbatimit

Paketë informuese: Udhërrëfyesi i zbatimit

Ky material u përgatit në kuadër të Projektit “Akademia ‘Nga Ferma në Tryezë’: V4 për Bujqësinë e Qëndrueshme në Shqipëri”, mbështetur nga International Visegrad Fund dhe zbatuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Parlamentin Rural të...

Drejt ekonomisë së gjelbër me shtëpizën ekologjike

Drejt ekonomisë së gjelbër me shtëpizën ekologjike. Arlis ALIKAJ Ideja e shtëpizës ekologjike lindi herët në vitin 2007, nga një staf shumë i apasionuar të rinjsh në organizatën Eden të cilët kishin patur mundësinë të shkëmbenin eksperienca dhe të përfitonin nga...