+355 (04) 2400241 [email protected]

Konferenca kombëtare  “Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural: Përfshirja e Aktorëve Jopublik në Axhendën Kombëtare Rurale”u organizua më 11 mars 2016 nga  Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) me mbështetje të Fridrich Ebert Stiftung (FES). Përfshirja e aktorëve të ndryshëm si Delegacioni i BE-së, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave;  Departamenti i Programimit të Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj në Këshillin e Ministrave; Ministri i Shtetit për Çështjet Vendore; organizata ndërkombëtare si dhe shumë aktorëve të tjerë lokalë ishte e rëndësishme për suksesin e Konferencës. Ju falenderojmë të gjithëve për kontributin tuaj.foto konferenca ANRD 2

Konkluzionet e Konferencës janë të rëndësishëm për të drejtuar bashkëpunimin dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të çuar përpara axhendën kombëtare të  zhvillimit rural. ANRD është e vendosur për të dedikuar përpjekje të vazhdueshme duke kontribuar në zbatimin e secilit prej konkluzioneve. Klikoni ketuper te shkarkuar konkluzionet.