+355 (04) 2400241 [email protected]
ANRD RURAL YOUTH HUB WEBINAR

ANRD RURAL YOUTH HUB WEBINAR

  ANRD RURAL YOUTH HUB WEBINAR TË RINJTË RURAL NDËRMJET SFIDAVE TË PANDEMISË COVID-19 DHE ATYRE DIXHITALE: Si mund të ndihmoj modeli evropian i zhvilimit rural SMART Villages GoogleMeet, ora 11:30, datë 28 Prill 2020   ‘Smart Villages i referohet komuniteteve...
Workshopi udhëtues nëpër rrugën e verës dhe ullirit

Workshopi udhëtues nëpër rrugën e verës dhe ullirit

Workshopi udhëtues nëpër rrugën e verës dhe ullirit u organizua më 14-15 Nëntor në zonat rurale të qarqeve Tiranë dhe Durrës. Workshopi bëri bashkë rreth 20 pjesëmarrës që përfaqësojnë aktorë të ndryshëm të zhvillimit rural. Në workshop morrën pjesë përfaqësues të...