+355 (04) 2400241 [email protected]

 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve: 30 Prill 2024, ora 17:00.

Në kuadër të projektit Ruralbania, Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural hap thirrjen për programin e bursave me qëllimin për të ndihmuar fuqizimin e sipërmarrësve të rinj të angazhuar në sektorin e bujqësisë, në zinxhirët e furnizimit në qarqet e Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës.
ANRD shpall thirrjen për një ekspert/e i/e jashtëm/me, që do të vlerësojë këto aplikime në bashkëpunim me Jurinë e vlerësimit përgjatë muajit Maj.
Më shumë informacion mbi programin, kriteret, procedurën dhe formatin e aplikimit gjeni në dokumentin e mëposhtëm.

Thirrje për ekspert