+355 (04) 2400241 [email protected]

ANRD në kuadër të projektit rajonal “Akademia nga Ferma në Tryezë” do të zhvillojë trajnimin e parë kombëtar mbi “Bujqësine e Qëndrueshme dhe Zhvillimin Rural” në datën 20-21 mars 2024 në Durrës.

Ftohen të marrin pjesë organizata të shoqërisë civile të angazhuara në zhvillimin rural dhe që synojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre në këtë sektor.

Për më shumë ju lutem plotësoni formën e aplikimit sipas linkut më poshtë deri në datën 6 mars 2024

Forma e aplikimit: https://shorturl.at/kpxGI