+355 (04) 2400241 [email protected]

Broshura e Parlamentit të parë Rural Shqiptar prezanton nismën e Rrjetit Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) për të zhvilluar një “Parlament Rural”. Kjo platformë synon të mbështesë praktikat europiane për zhvillimin rural si një projekt zhvillimi ekonomik dhe social për zonat rurale të vendit, dhe njëherazi dhe fuqishëm si një projekt demokracie.

Broshura ofron një panoramë të plotë dhe të detajuar mbi programin 3-ditor të eventit.

Në mënyrë të përmbledhur, në broshurë do të mund të lexoni:

  • Historikun e Parlamentit Rural Shqiptar
  • Mbi pjesëmarrësit dhe formatin e eventit
  • Qëllimet dhe objektivat specifike të çdo sesioni të eventit
  • Programin e detajuar për çdo ditë të eventit.

Këtu mund të aksesoni Broshurën e Parlamentit të I-rë Rural.