+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky udhëzues i përgatitur nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen financiare dhe teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) vjen në një përpjekje për të nxitur fuqizimin ekonomik të grave duke forcuar njohuritë e tyre në lidhje me zhvillimin, diversifikimin dhe promovimin e klasterave ekonomikë dhe bizneseve të vogla dhe të mesme në zonat rurale dhe periferike në Shqipëri. Duke synuar mbështetjen dhe fuqizimin ekonomik të grave, ai fokusohet kryesisht në ngritjen dhe funksionimin e klasterave ekonomikë në fushën e agro-turizmit.

Këtu mund të aksesoni Udhëzuesin “Fuqizimi Ekonomik i Gruas”.