+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky Udhëzues i Komisionit Europian prezanton qasjen LEADER, duke shpjeguar se si ajo mund të kontribuojë për zhvillimin e komuniteteve rurale. Ajo ofron disa informacione bazë si se qasja duhet të implementohet në nivel vendor, si pjesë integrale e politikës së zhvillimit rural të Bashkimit Europian (BE).

Dokumenti përfshin:

  • Përshkrim të konceptit LEADER
  • Karakteristikat kryesore të qasjes LEADER;
  • Shpjegim bazë mbi mënyrën e funksionimit në terren të qasjes LEADER;
  • Kontaktet kryesore për informacion të mëtejshëm.

Këtu mund të aksesoni Udhëzues mbi qasjen Leader.