+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky manual synon të ofrojë disa hapa praktikë se si ngrihet një Grup Lokal Veprimi (GLV), si dhe ofron shembuj konkretë nga përvoja europiane të cilët tregojnë mbi procesin e ngritjes së GLV-ve në lokalitete të veçanta. Publikimi është përgatitur në kuadër të bashkëpunimit të IDN me OXFAM me qëllim për të informuar dhe trajnuar komunitetet rurale dhe aktorët e tjerë të interesit në rajonet e Shkodrës, Vlorës dhe Dibrës në lidhje me zhvillimin rural, qasjen LEADER dhe krijimin e GLV-ve në Shqipëri.

Këtu mund të aksesoni publikimin “Udhërrëfyes informues për ndërtimin e Grupeve Lokale të Veprimit”.