+355 (04) 2400241 [email protected]
THIRRJE PËR APLIKIME (Afati 1 maj 2020)

THIRRJE PËR APLIKIME (Afati 1 maj 2020)

Program nën-grantimi për të mbështetur OSHC-të shqiptare në zbatimin e projekteve të sipërmarrjes së gjelbër Projekti i financuar nga BE “Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër” (NAGE), fton OShC-të të aplikojnë me projekt-propozime në kuadrin e...