+355 (04) 2400241 [email protected]
Ju njohim me aktivitete nga nëngrantuesit e Projektit NAGE!

Ju njohim me aktivitete nga nëngrantuesit e Projektit NAGE!

Sot po prezantojmë aktivitetin e projektit “Gratë në gjelbërimin e zinxhirit të vlerës për grumbullimin, përpunimin  dhe paketimin e fiqve të Roshnikut” realizuar nga organizata “Gratë në Bujqësinë e Qendrueshme (WSA)  – takim ndërgjegjësues, për ndarjen e...