+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky material u përgatit në kuadër të Projektit “Akademia ‘Nga Ferma në Tryezë’: V4 për Bujqësinë e Qëndrueshme në Shqipëri”, mbështetur nga International Visegrad Fund dhe zbatuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Parlamentin Rural të Sllovakisë, Rrjetin Kombëtar Rural të Hungarisë, Grupin Vendor të Veprimit  “Vistula – Terra Culmensis” dhe Shoqatën Çeke-Moraviane të Sipërmarrësve Bujqësorë.

Materialin mund ta aksesoni këtu.