+355 (04) 2400241 [email protected]

Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural ka kënaqësinë t’iu informojë se në kuadër të projektit të financuar nga BE “Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër” (NAGE) dhe thirrjes së tij të dytë për aplikime në konkursin e shkrimeve gazetareske mbi ekonominë e gjelbër, është përmbyllur procesi i vlerësimit dhe përzgjedhjes së shkrimit gazetaresk fitues.

Në këtë proces morën pjesë konkurentë me profile të ndryshme si: aktivistë të mbrojtjes së mjedisit dhe ekonomisë së gjelbër, akademikë, përfaqësues të shoqërisë civile, gazetarë etj të cilat paraqitën shkrime interesante me tema që advokojnë dhe promovojnë zhvillimin e ekonomisë dhe sipërmarrjes së gjelbër dhe qarkulluese në Shqipëri.

Në përfundim të procesit, çmimi për shkrimin më të mire iu akorduar Z.Romeo Hanxhari me artikullin “Skavicat, buti i Danaideve, dhe “ekonomia e gjelbër” bujqësore”. Vlerësimet e artikujve konkurues janë si më poshtë:

 

No. Emri i aplikantit Titulli i artikullit  Rezultati
1  Romeo Hanxhari Skavicat, buti i Danaideve, dhe “ekonomia e gjelbër” bujqësore 85.67
2 Renada Baci Bleta dhe natyra 46.67
3 Endri Haxhiraj

 

Ekonomia e gjelbër, shpresë për mjedisin dhe të ardhurat e sipërmarrësve ruralë 69
4 Simo Ribaj Bletaria, biznesi i gjelbër i Lumit të Vlorës 67.67

 

Këtu do të gjeni artikullin fitues, ndërkohë që në vijim do të botojmë artikujt më të mirëvlerësuar gjatë këtij konkursi.