+355 (04) 2400241 [email protected]

fondacioni logoFondacioni për Zhvillimin e Mirditës është një Organizatë Jo-Fitimprurëse e themeluar nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë Mirditë.

Ky Fondacion harton, aplikon dhe zbaton projekte në bashkëpunim me Bashkinë Mirditë dhe donatorë me synim zhvillimin e territorit të Bashkisë Mirditë.

Përmes fushave të ndryshme veprimi, synohet përmirësimi i jetës së banorëve, nxitja e zhvillimit rural, përmirësimi i infrastrukturës, ofrimi i kurseve profesionale,  ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimi i veprimtarive të ndryshme, implementimi i projekteve në fushën e Mjedisit dhe Turizmit, etj.