+355 (04) 2400241 [email protected]

Ky raport, botim i Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë së Kombeve të Bashkuara (FAO) ofron një analizë të politikës bujqësore dhe zhvillimit rural në vendet e Europës Juglindore (EJL) në linjë me objektivin e tyre për integrimin në BE. Dokumenti prezanton një analizë ndër-rajonale të politikave aktuale në lidhje me BE dhe një set rekomandimesh ndjekur nga analiza në nivel vendor të politikave bujqësore në cdo shtet. Duke krahasuar politikën bujqësore në vendet e EJL dhe në BE, raporti thekson fushat që ende kërkojnë adresimin e reformave, si dhe paraqet diskutime mbi ndryshimet e mundshme.

Këtu mund të lexoni dokumentin (Aksesohet vetëm në gjuhën Angleze)