+355 (04) 2400241 [email protected]
Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit  –  në  debatin publik “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit të legjislacionit mbi ekonominë e gjelbër” – Projekti NAGE

Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit – në debatin publik “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit të legjislacionit mbi ekonominë e gjelbër” – Projekti NAGE

Interes dhe ndjeshmëri e madhe rreth çështjeve të zhvillimit të ekonomisë së gjelbër dhe kuadrit mundësues të saj në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit, treguar nga aktorët e interesit në debatin “Identifikimi i sfidave dhe mundësive në lidhje me procesin e përafrimit...
THIRRJE PËR APLIKIME (Afati 1 maj 2020)

THIRRJE PËR APLIKIME (Afati 1 maj 2020)

Program nën-grantimi për të mbështetur OSHC-të shqiptare në zbatimin e projekteve të sipërmarrjes së gjelbër Projekti i financuar nga BE “Rrjetëzim dhe Advokim për Ekonominë e Gjelbër” (NAGE), fton OShC-të të aplikojnë me projekt-propozime në kuadrin e...