+355 (04) 2400241 [email protected]
Shoqata për Integrimin Gjinor (FGIA)

Shoqata për Integrimin Gjinor (FGIA)

Shoqata për Integrimin Gjinor (FGIA) është një organizatë jo-fitimprurëse e regjistruar më 23 nëntor 2003 dhe me zyrat qendrore në Dajt, Zall Bastar. Shoqata është një organizatë me anëtarësi që bashkon më shumë se 310 prodhues, këshillues dhe të interesuar të tjerë...
Koordinimi i Organizatave për Shërbim Vullnetar (COSV)

Koordinimi i Organizatave për Shërbim Vullnetar (COSV)

Koordinimi i Organizatave për Shërbim Vullnetar (COSV) është themeluar në Itali në vitin 1968 dhe operon në Shqipëri që nga viti 2018. COSV është e angazhuar në kryerjen e ndërhyrjeve në zhvillim dhe ndihmesë humanitare në Evropë, Ballkanin Perëndimor, Afrikën...
Volontari nel Mondo RTM

Volontari nel Mondo RTM

Volontari nel Mondo RTM është një organizatë jo-qeveritare e vullnetarizmit ndërkombëtar e cila operon në Shqipëri që në vitin 2013. RTM promovon projekte bashkëpunimi dhe solidariteti ndërkombëtarë në Afrikë, Ballkan, Ameriken Latine dhe Lindjen e Mesme si dhe...
Creative Business Solutions

Creative Business Solutions

Creative Business Solutions është një organizatë konsulence dhe zbatuese projektesh në Shqipëri e themeluar në vitin 2012. Misioni CBS është të udhëheqë projekte të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik përmes praktikave inovative dhe miqësore ndaj mjedisit në Bujqësi...
Klubi i Sipërmarrësve të Rinj

Klubi i Sipërmarrësve të Rinj

Organizata “Klubi i Sipërmarrësve të Rinj” – KSR, është themeluar në Tetor 2019 dhe statusin ligjor e ka përfituar nw Janar 2020. KSR është organizatë e hapur për të gjithë ata të rinj dhe individë të cilët kanë eksperienca apo njohuri në fushën e biznesit apo...
SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”

SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”

SHOQATA MJEDISORE “ÇAJUPI”   QELLIMI DHE OBJEKTIVAT Shoqata ÇAJUPI ka si qellim kryesor te kontriboje me aktivitete konkrete dhe te mbeshtese mbrojtjen e mjedisit natyror dhe biodiversitetin ne rajonin jugor te vendit. Gjithashtu shoqata do te punoje ne drejtim...