+355 (04) 2400241 [email protected]
Përvjetori i parë i “ANRD Youth Hub”

Përvjetori i parë i “ANRD Youth Hub”

Në kuadër të nismave të ndërmarra nga të rinjtë, nxënës nga Gjimnazi ‘Isa Boletini’, Vorë zhvilluan një aktivitet dy ditor për prezantimin e praktikave të mira lokale për guiden turistike. Rezultati i pritshëm i eventit ishte Forcimi i grupeve te reja dhe...
ANRD RURAL YOUTH HUB WEBINAR

ANRD RURAL YOUTH HUB WEBINAR

  ANRD RURAL YOUTH HUB WEBINAR TË RINJTË RURAL NDËRMJET SFIDAVE TË PANDEMISË COVID-19 DHE ATYRE DIXHITALE: Si mund të ndihmoj modeli evropian i zhvilimit rural SMART Villages GoogleMeet, ora 11:30, datë 28 Prill 2020   ‘Smart Villages i referohet komuniteteve...