+355 (04) 2400241 [email protected]
Paketë informuese: Udhërrëfyesi i zbatimit

Paketë informuese: Udhërrëfyesi i zbatimit

Ky material u përgatit në kuadër të Projektit “Akademia ‘Nga Ferma në Tryezë’: V4 për Bujqësinë e Qëndrueshme në Shqipëri”, mbështetur nga International Visegrad Fund dhe zbatuar nga Rrjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural (ANRD) në partneritet me Parlamentin Rural të...