ALTER (Territore Aktive Lokale për Zhvillimin Ekonomik të Zonave Rurale) është një projekt 4 – vjeçar, financuar nga Bashkimi Europian, paraqitur nga Komisioni Europian. ALTER implementohet nga një konsortium rrjetesh rurale në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në...